Vihdintie 3 (3krs.), 03100 Nummela

Muut palvelut

Työnohjausta ja konsultaatiota sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille. Hae apua työssä kehittymiseen ja jaksamiseen.

Täältä löydät ammattilaisille suunnatut muut palvelut

Työnohjaus

Hyvä työnohjaus tukee sekä henkilöstön työssä jaksamista että työssään kehittymistä. Asiantuntijatyössä vaaditaan stressinsietokykyä, itsensä johtamista, tiimityötaitoja, jatkuvaa kehittymistä ja itsestä huolehtimista. Jos näistä taidoista ei tarpeeksi hyvin pidetä huolta, esiintyy työssä enemmän uupumista ja yhteistyöongelmia.

Työnohjaus voi olla tilanteen mukaan joko ryhmä- tai yksilömuotoista. Työnohjaus on pitempiaikainen prosessi, jossa tärkeää on luottamuksen muodostuminen työntekijän ja ohjaajan välille.

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä, minkälainen työnohjaus teille parhaiten sopisi.

Konsultaatio - Haastavat lapset ja nuoret

Tarjoamme konsultaatioita sosiaali-, terveys- ja opetusalan yksiköihin. Konsultaatiot ovat tarkkaan määriteltyjä ohjauskokonaisuuksia. Niissä voidaan miettiä tietyn asiakkaan kohtaamista tai hoitoa, tietyn tilanteen selkiyttämistä tai tietyn ilmiön kanssa toimimista.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa olemme huoltajien suostumuksella olleet paikan päällä havainnoimassa tilannetta ryhmässä, jonka jälkeen henkilökunnan kanssa keskustellaan toimintatavoista, joilla lapsen ohjaamista voi parantaa.

fi