Vihdintie 3 (3vån.), 03100 Nummela

Utbildningar

Utbildningar för experter som arbetar med barn som har ADHD, autismspektrum, Tourettes syndrom, trotssyndrom eller beteendestörningar. Erfarna utbildare.

Seuraavat koulutukset

Lanupe solidpro neuropsykiatrinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisk coach 30 sp

7.5.2025-25.3.2026 Hybridi/etäosallistuminen. Kursen påbörjas även på svenska.

Priset på utbildningen: 1 750 € + moms 24 % (sammanlagt 2 170 €)

Tyngdpunkten i utbildningen är stödjande av barn, ungdomar och familjer. Utbildningen omfattar 10 närstudiedagar och självständigt arbete i en inlärningsmiljö. Närstudiedagarna består av föreläsningar, gruppuppgifter och arbetshandledning.

LÄS MER »
uhmakkuushäiriö. Haastavan käytöksen hallinnan osaaja

Expert på hantering av utmanande beteende 30 sp

Haastavan käytöksen hallinnan osaaja
Tulossa syksyllä 2024 –
Hybridiosallistuminen mahdollinen.
Koulutuksen hinta: 2100 € + alv 24 % (Hinta sis alv: 2604 €)

Denna nya utbildning koncentrerar sig på sätt att hjälpa barn med symptom som liknar trotssyndrom.

LÄS MER »
Lanupe solidpro traumasensitiivinen ote

Traumasesitiv arbetssätt 30 sp

Fortbildningen börjar 27.11.2024 i Esbo. Hybrid- och distansdeltagande möjligt. Den finskspråkiga fortbildningen börjar i samarbete med Södra Karelens sommaruniversitet 29.1.2025.

Deltagaravgift 2100 € + moms 24 %

Fortbildningen omfattar 11 närstudiedagar, självständigt– och grupparbete i en inlärningsmiljö. samt övning av arbetssättet vid sidan om det egna arbetet.

LÄS MER »
sv_SE