Vihdintie 3 (3vån.), 03100 Nummela

Hur bemöter man ett våldsamt barn?

Förra månaden kom det chockerande nyheter från Vanda: en 12 år gammal elev hade skjutit sina klasskamrater i skolan. Situationen har varit fruktansvärd för eleverna, skolpersonalen och familjerna. Dessutom kommer eleven som sköt bära konsekvenserna med sig för en lång tid. För professionella är bemötandet av ett våldsamt barn en av de mest utmanande situationerna. Hur kan man förbereda sig inför en sådan situation?

Bemötande av våldsamt beteende är alltid svårt

Våld och utmanande beteende har alltid funnits. Men förekomsten av våldsamt och utmanande beteende, särskilt i skolor, ökar nu. Vi lever i ett väldigt splittrat samhälle. Ett stort antal barn och unga mår särskilt bra. Men de barn och unga som mår dåligt, mår särskilt dåligt. Men även barn som mår dåligt har rätt att gå i skolan och till välmående.

Jag har själv arbetat med våldsamma människor i ett tjugotal år. Först på grund av nödvändighet och lite senare eftersom jag märkte att jag klarade av bemötanden bättre varje gång. Jag lärde mig att bemöta våldsamma människor och agera i dem konsekvent som professionell och så som situationen kräver. En lätt väg var det inte. Jag minns väl hur de första hotfulla situationerna kändes. Jag var rädd, men det kändes som om jag inte fick visa det. Det kändes som om jag var en fånge på min arbetsplats. Det fanns inte en chans att jag skulle ha gått tillbaka till den situationen om jag inte var tvungen. Jag var ung och hade inte en aning om vad och hur man skulle göra. Jag blev också utan andra professionellas stöd. Nu förstår jag att de också var rädda. Det var därför de inte kunde stötta mig heller.

Med tiden har jag lärt mig att gilla mitt jobb och jag föredrar att arbeta och hjälpa våldsamt beteende barn.

Fight – Flight – Freeze - Våldsamt beteende sätter igång stressreaktionen.

Att arbeta med ett våldsamt barn tvingar vuxna att möta mycket obehagliga känslotillstånd och tankar. Professionella upplever osäkerhet, hjälplöshet, frustration, ångest och rädsla. Alla är normala känslor för människor men de är obekväma. När dessa känslor upplevs mycket utan att få hjälp orsakar det stressreaktioner för professionella, d.v.s. Fight – Flight – Freeze-tillstånd som det pratas mycket om. Vid långvarig stress ser reaktionerna annorlunda ut. I Fight reaktionen ses barnet som en bristfällig, olydig störningfaktorn som måste läras att lyda. Man kan också vilja överföra barnet till någon annan för att skötas. I Flight reaktionen undviker man att blanda sig i svåra ärenden och våldsamt beteende. Man vill inte tänka på det och undviker situationer där man ska bemöta barnet och dess beteende. I Freeze reaktionen blir man förlamad, man tror att ingenting kan göras. Det är svårt att ta emot lösnings förslag i denna situation.

Ett barns våldsamhet är ett tecken på att vuxna har misslyckats.

När ett barn är våldsamt har många saker gått fel. När en professionell inte klarar av att bemöta sina egna känslor blir det väldigt svårt att bemöta ett barn som har det svårt. En relation till barnet måste skapas på barnets villkor. Ibland är skapandet av relationen svårt och tidskrävande. Det kan trösta professionella att förstå att barnets problem och svårigheten att skapa en relation orsakas av en lång rad tidigare svårigheter. Ett barn märker nog om hen inte är omtyckt. Sällan vill någon då ens försöka bete sig. Att inse att barnet har upplevt många situationer och misslyckade vuxna innan dig i hans liv kan hjälpa.

Bemöt modigt hela familjen och tala även om de svåra ämnen.

Då man arbetar med ett våldsamt barn måste man skapa en relation med barnets vårdnadshavare. Professionella har förvånansvärt ofta svårt att prata om svåra ämnen med föräldrarna. Ibland är vi rädda för föräldrarnas reaktioner och ibland om vi har rätt att lägga oss i familjens angelägenheter. När ett barn är våldsamt har det också gått något fel hemma och det är förstås inte lätt att prata om det. Professionella har ändå ett ansvar att lyfta fram obehagliga ämnen till diskussionen.

Olen usein törmännyt eri yksiköissä, kuten esimerkiksi koulussa, lastensuojelulaitoksessa, psykiatrisella osastolla siihen, että olemme unohtaneet sen, ketä varten yksikkö on luotu. Ne on luotu lapsia varten. Siksi, että lapset saisivat opetusta, turvaa ja hoitoa ammattilaisilta, jotka osaavat kohdata haasteellisetkin tilanteet. Liian usein lapset kuitenkin kohtaavat sen, että heidän pitäisi sopia muottiin, johon on vaikea tai mahdoton mahtua. Joskus muottiin sopimaton lapsi halutaan ohjata muualle. Mihin?

Vi på Lanupe SolidPro har framgångsrikt arbetat med våldsamma barn. Det är inte alltid lätt men det är mycket givande när man lyckas. Vi vägleder och utbildar professionella att arbeta med våldsamma eller utmanande barn och har märkt att det stöd som erbjuds till professionella gynnar alla. Genom att arbeta på vårt sätt minskar våldet drastiskt och man slipper vidare med barnen. Är du redo att ta ett steg fram och lära dig mer och hjälpa dessa barn? På vår hemsida hittar du våra utbildningar och föreläsningar avsedda för professionella, där du kan få stöd för att arbeta i utmanande situationer. Med oss är du inte ensam.

sv_SE