Vihdintie 3 (3vån.), 03100 Nummela

Övriga tjänster

Arbetshandledning och konsultation för experter inom social-, hälso- och undervisningsbranschen. Sök hjälp för utveckling i arbetet och bättre ork i arbetet.

Här hittar du våra övriga tjänster för experter.

Arbetshandledning

Sakkunnig arbetshandledning stöder både bättre ork i arbetet och utveckling i arbetet. Expertarbete kräver stresstålighet, förmåga att leda sig själv och samarbetsförmåga. Man måste utvecklas kontinuerligt och ta hand om sig själv. Om man inte tar hand om dessa saker är det vanligare att personalen blir utarbetad och samarbetet blir svårare.

Handledning kan ges i form av grupphandledning eller individuell handledning beroende på omständigheterna. Handledning är en längre process. Det är viktigt att arbetaren och handledaren har ett tillitsfullt förhållande.

Kontakta oss så funderar vi tillsammans på vilken typ av arbetshandledning som passar er bäst.

Konsultation – utmanande barn och unga

Vi erbjuder konsultationer till enheter inom social-, hälso- och utbildningsbranschen. Konsultationerna är specifika helheter. Vid en konsultation kan man fundera på hur man ska bemöta eller behandla en viss klient, hur man kan klargöra en viss situation eller hur man ska bemöta en viss företeelse.

Om vårdnadshavarna ger lov kan vi observera gruppsituationer i skolor och i småbarnspedagogik. Sedan talar vi med personalen om effektivare sätt att handleda barnen.

sv_SE