Vihdintie 3 (3vån.), 03100 Nummela

Nepsy ja kesäloma

Suurin osa oppilasta kokee, että elämme parasta aikaa kouluvuodesta: muutama päivä jäljellä lukuvuotta ennen kauan odotettua kesälomaa. Näissä päivissä on paljon mukavia hetkiä, yhdessä tekemistä ja kokemista.

Monelle nepsylapselle kokemus on päinvastainen. Tavallinen struktuuri on kouluarjesta kateissa ja edessä häämöttävät pitkät piinaviikot. Kesäloma on monille nepsylapsille ikävä kokemus. Samoin nepsylasten vanhemmille. Monissa perheissä kesälomat täyttävät riidat, ahdistus, huoli lasten pärjäämisestä aikuisten ollessa töissä, huoli lapsen seuran puutteesta tai mahdollisesta väärästä seurasta.

Kouluarki tuo lapsille ja perheille ennakoitavuutta elämään. Koulu tuo usein selkeän syyn esimerkiksi unirytmin ylläpitämiseen. Usein koulupäivien aikana lapsella on selkeä käsitys siitä, mitä päivän aikana tapahtuu. Monille se on myös helpoin paikka tavata toisia lapsia. Lisäksi harrastukset tuovat iltoihin sisältöä. Kun kesäloma alkaa, saattaa kaikki struktuuri kadota. Monilla perheillä ei ole mahdollista pitää kymmenen viikon kesälomaa ja ylläpitää tarkkoja rutiineja. Monet kesälomaleirit saattavat olla nepsylapsille joko liian ahdistavia tai liian vähän strukturoituja. Nepsyille suunnattuja leirejä on vielä aika vähän.

Mitä olisi tärkeä ottaa huomioon kouluissa viimeisinä päivinä ennen kesälomaa?

Kaikki lapset eivät koe, että kiva yhteinen tekeminen on kivaa. Ehkä työskennellessäsi tällaisten oppilaiden kanssa olet itsekin törmännyt kokemukseen, että pitäisi olla kivaa, mutta työ onkin rankempaa kuin aiemmin lukuvuoden aikana. Joillekin nepsyoppilaille olisi parempi ylläpitää samanlaisia koulurutiineja kuin ennenkin. Hauskuus voi tulla myös siitä, että tehtävissä on mukavampia teemoja tai ennakoidusti ja hyvin suunnitellusti pidetään oppitunti ulkona.

Kouluissa olisi tärkeää muistaa, että vaikka moni oppilas suunnittelee innoissaan kesälomatekemisiä, mahtuu mukaan myös erilaisia kokemuksia. Joskus voi vaikka kysyä, onko jollain oppilaalla huolia kesälomasta. Jos niitä on, voidaan yhdessä myös miettiä, miten huoliin voisi suhtautua. Kannattaisiko niistä puhua vanhempien tai muiden aikuisten kanssa?

Joskus voi myös yhdessä miettiä listoja tekemismahdollisuuksista kesälomalla. Parhaita ovat tietenkin sellaiset, jotka eivät vaadi rahaa tai edellytä kuljetusapuja. Joillekin nepsylapsille on vaikea löytää tekemistä silloin, jos itse pitäisi päättää eikä kukaan anna vaihtoehtoja.

Miten auttaa vanhempia selviämään kesälomasta?

Jos tapaat nepsylasten vanhempia, miettikää yhdessä, miten kesälomaan voisi luoda struktuureja ja rutiineja. Kannattaa myös muistaa, että niitä on aina helpompi luoda kuin ylläpitää. Eli pitäkää mielessä, että ne ovat toteuttamiskelpoisia. On hyvä kertoa vanhemmille, että kesäloma helpottuu jo silloin, jos on selkeä vuorokausirytmi.

Lapsen saattaa olla vaikea hahmottaa kesäloman pituutta ja tapahtumia. Silloin voi joko kalenterin avulla tai piirretyillä viikkopalikoilla auttaa hahmottamaan kokonaisuutta. Näitä voi joko lapsi tai vanhempi (tai molemmat) käyttää myös aamukampana.

Kun vanhempi jää itse lomalle, saattavat vanhemman odotukset lomasta olla kovin suuressa ristiriidassa lapsen odotusten kanssa. Vanhempia voi auttaa keskustelemaan perheen sisällä kesälomaan liittyvistä toiveista ja huomioimaan jossain määrin kaikkien toiveet. Autisminkirjon lapsi tuskin haluaa aktiivista matkustelua, hänelle saattaa riittää se, että saa rauhassa keskittyä omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. ADHD lapselle liika tyhjä aika saattaa olla suoranaista piinaa, liika tyhjyys auttaa myös kehittämään päättömiäkin ideoita. Silloin aikuisen unelmaloma saattaa kulua lapsen tekemisten selvittelyssä.

Joskus voi olla hyvä kartoittaa verkostoa, löytyykö perheen omasta lähipiiristä ihmisiä, jotka voivat tukea joko lapsenvahtina tai vaikka yhteisen tekemisen kautta. Jos lapsella on nepsyoireita, saattaa niitä olla myös vanhemmalla. Silloin voi olla hyvä miettiä, keneltä ja miten voisi saada tukea ja miten sitä olisi hyvä kysyä. Joskus on hyvä myös yhdessä vanhemman kanssa miettiä, voisiko lisäapua tarvita vaikka perhesosiaalityön kautta. Se, että tarvitsee apua, ei ole merkki vanhemman huonoudesta. Hyvä vanhempi osaa pyytää ja ottaa vastaan apua.

Kohti loman loppua

Sekä lapselle että vanhemmalle voi olla lohduttavaa kuulla, että kesälomakin loppuu joskus. Kesäloman puolivälin voi kehittää pienen juhlistuksen. Loman loppuun kannattaa varata aikaa koulun alkamisen ennakointiin. Joskus se voi olla puhumisen muodossa, voidaan vaikka miettiä, tuoko seuraava lukuvuosi jotain muutoksia tai miltä tuntuu nähdä luokkakavereita. Joskus myös uuden repun hankinta tai mukavien kouluvaatteiden valinta voi auttaa paluuta.

sv_SE