Vihdintie 3 (3vån.), 03100 Nummela

Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är Oy Lanupe SolidPro Ab:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.
Denna beskrivning har skrivits 5.2.2023.
Senast uppdaterad 6.2.2023.

Registeransvarig

Oy Lanupe SolidPro Ab, Vihdintie 3, 03100 Nummela
solidpro@lanupe.fi

Kontaktpersonen som ansvarar för registren

Merja Koponen, merja.koponen@lanupe.fi, 044-3253242

Registrens namn

Företagets kundregister, webbtjänstens användarregister

Rättslig grund för och syftet med behandling av personuppgifter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
– en persons samtycke (dokumenterad, frivillig, individualiserad, medveten och entydig)
– registerinnehavarens berättigade intresse (t.ex. klientförhållande före ett avtal, arbetsförhållande, medlemskap).
- Syftet med behandling av personuppgifter är att hålla kontakt med klienter och att upprätthålla klientrelationer.
- Uppgifterna används inte till automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Uppgifterna i registren

Uppgifter som registreras är personens namn, position, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), adresser till webbplatser, IP-adress, användarnamn/profiler i sociala medietjänster, uppgifter om beställda tjänster och förändringar i dem, faktureringsuppgifter och övriga uppgifter som har att göra med klientförhållandet och beställda tjänster.
Uppgifterna bevaras tills klientskapet avslutats.
IP-adressen för besökare på webbplatsen och de kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera behandlas på grund av berättigat intresse, t.ex. för att försäkra dataskyddet och för att samla in statistiska uppgifter om besökarna på webbplatsen då de kan betraktas som personuppgifter. För kakor av tredje parter begärs vid behov samtycke särskilt.

Ordinarie informationskällor

Uppgifter som registreras får man från klienten genom t.ex. meddelanden, WWW-blanketter, e-post, telefon, sociala medietjänster, avtal, möten och övriga situationer där klienter lämnar in uppgifter om sig själv.
Uppgifter om kontaktpersonerna på företag och övriga organisationer kan samlas in även från offentliga källor, t.ex. webbplatser, katalogtjänster och övriga företag.

Regelbunden överföring av information och överföring av information utanför EU eller EES

Uppgifter överlämnas inte regelbundet till andra parter. Uppgifter kan offentliggöras i den mån som man kommit överens om med klienten.
Uppgifter behandlas av de experter på Oy Lanupe SolidPro Ab som ansvarar för klienten i fråga.

Principer för registerskydd

Registret behandlas med omsorg. De uppgifter som behandlas med hjälp av datasystem skyddas på lämpligt sätt. När registeruppgifter förvaras på Internet-servar, skyddas hårdvarans fysiska och digitala informationssäkerhet på lämpligt sätt. Registerinnehavaren ser till att registeruppgifter samt användaruppgifter till servrar och andra uppgifter som påverkar dataskyddet behandlas konfidentiellt och endast av de personer vars arbete det hör til

Granskningsrätt och rätt att kräva rättelse av uppgifter

Varje registrerade har rätten att granska sina registeruppgifter och att kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av bristande uppgifter. Om en person vill granska hens uppgifter eller kräva rättelse bör hen lämna in en skriftlig begäran till registerinnehavaren. Registerinnehavaren får vid behov be hen att bekräfta sin identitet. Registerinnehavaren svarar klienten inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Övriga rättigheter avseende behandlingen av personuppgifter

En registrerad har rätten att be att hens personuppgifter raderas från registret (”rätten att bli bortglömd”). De registrerade har även övriga rättigheter som nämns i EU:s allmänna dataskyddsförordning, t.ex. rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. I dessa fall bör man lämna in en skriftlig begäran till registerinnehavaren. Registerinnehavaren får vid behov be den registrerade att bekräfta sin identitet. Registerinnehavaren svarar klienten inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Sisältö

sv_SE